PostHeaderIcon DENGESİZLİK

Dengesizlik

 

1. DENGESİZLİK

Üç çeşit dengesizlik bahsedilebilir. Bunlar:

  • Statik Dengesizlik
  • Moment Dengesizliği
  • Dinamik Dengesizlik

1.1. Statik Dengesizlik

Statik dengesizlik, dengesiz yük nedeni ile kütle merkezinin yer değiştirmesi ve bir egzantiriklik oluşması şeklinde de tanımlanabilir. Eğer rotora, dengesiz yükten 180 derece dönülerek, aynı mesafede ve dengesiz yük kadar kütle monte edilirse dönme sırasında merkez kaç kuvvetleri birbirini dengeleyecek ve sistemin kütle merkezi tam dönme ekseninde oluşacaktır. Bu da sistemin dengede olduğu anlamına gelecektir. Bir başka deyişle, rotor tek düzlemde dengelenmiş olacaktır.

Statik dengesizlik aşağıdaki şekilde(Şekil.1) de görülebileceği üzere disk biçiminde yani boy/çap oranı çok küçük olan sistemlerde karşımıza çıkmaktadır.

1jpg

Şekil.1 Statik dengesizliğin disk üzerinde gösterimi

Bu tür dengesizliklerin dengelenmesinde hassas işlenmiş destekler kullanılmaktadır. Bu desteklerin üzerine konulan rotorun hareketine göre dengeleyici kütlenin konumu belirlenmektedir.

2-3

Şekil.2 Statik dengeleme amaçlı kullanılan bazı destekler

1.2. Moment Dengesizliği

Şekil.3’de silindir şeklinde bir rotor görülmektedir. Burada iki adet dengesiz yük birbirine simetrik olarak yerleştirilmiş ve sisteme sabitlenmiştir. Bu iki yük, aynı düzlem üzerinde, rotor kütle merkezine yatay ve düşey eksende aynı mesafededir fakat pozisyonları arasında 180’lik açı mevcuttur. Bu durumda rotorun statik olarak dengede olduğu açıktır; kütle merkezinin yeri değişmemiş ve bir egsantriklik oluşmamıştır. Ancak, dönme sırasında oluşacak atalet kuvvetleri dönme ekseninin değişmesine sebep olacaktır. Dolayısı ile bir dengesizlik söz konusudur ve bu tür dengesizlikler moment dengesizliği olarak adlandırılmaktadır. Bu tür dengesizliğin giderilmesi iki düzlemde denge yüklerinin doğru pozisyonlarda ve miktarda yerleştirilmesiyle giderilebilmektedir.

Şekil.3 Moment Dengesizliği

1.3. Dinamik Dengesizlik

Genelde rotorlarda dengesiz yükler, statik ve moment dengesizliklerinin kombinasyonu olarak oluşurlar ve buna dinamik dengesizlik adı verilir. Aşağıdaki şekilde (Şekil.4) tipik bir dinamik dengesizlik görülmektedir. İki düzlemde farklı büyüklüklerde dengesiz yükler sabitlenmiştir. Bu dengesiz yüklerin giderilmesi, iyi bir titreşim ölçümü yaparak, iki düzlemde denge yüklerinin doğru pozisyonlarda ve miktarda yerleştirilmesiyle giderilir

4

Şekil.4 Dinamik Dengesizlik

 

Titreşim ve Dengesizlik

Dengesizlik dönen millerde en çok rastlanan hatalardan biridir. Dengesizliğin sebep verdiği titreşimler genellikle radial doğrultuda meydana gelmektedir.

Dengesizlik sistem üzerinde rotor devrine eşit devirde kuvvet dalgalanması yaratmaktadır. Yalnızca dengesizlik bulunan bir rotor sisteminin uygun yataklarından birinden alınan hız (Rotorun devrinegöre bu ivme veya genlik verisi de olabilir.) verilerinin FFT (Fast Fourier Transform)’si incelendiğinde rotor dönüş frekansında anlamlı büyüklükte bir hız verisi okunacaktır.

5

Şekil.5 Dengesizlik Örnek Frekans Spektrumu

Fakat frekans spektrumunda görülen her 1X (X: rotor frekansı veya rotor devri) dengesizliğe ait olmayabilir. Bu ayrıca hizasızlık, eğik rotor, kırık mil gibi çeşitli hatalar dolayısıyla da oluşmuş olabilir. Bu anlamda inceleme kontrollü ve dikkatli yapılmalı, rotorun geçmişi gözden geçirilmelidir.

Balans Alma, dengesiz yük, Dinamik Balans, Dinamik Dengeleme, Dinamik Dengesizlik, eğik rotor, egsantriklik, Hizalama, hizasızlık, hizasızlık alma, Moment Dengeleme, Moment Dengesizliği, Rotor Balansı, Rotor Dengeleme, Şaft Balansı, Şaft Dengeleme, Statik Dengeleme, Statik Dengesizlik, Titreşim ve Dengesizlik | Dengesizlik

Kaynak:Alıntı

 

Dengesizlik

 

1. DENGESİZLİK

Üç çeşit dengesizlik bahsedilebilir. Bunlar:

  • Statik Dengesizlik
  • Moment Dengesizliği
  • Dinamik Dengesizlik

1.1. Statik Dengesizlik

Statik dengesizlik, dengesiz yük nedeni ile kütle merkezinin yer değiştirmesi ve bir egzantiriklik oluşması şeklinde de tanımlanabilir. Eğer rotora, dengesiz yükten 180 derece dönülerek, aynı mesafede ve dengesiz yük kadar kütle monte edilirse dönme sırasında merkez kaç kuvvetleri birbirini dengeleyecek ve sistemin kütle merkezi tam dönme ekseninde oluşacaktır. Bu da sistemin dengede olduğu anlamına gelecektir. Bir başka deyişle, rotor tek düzlemde dengelenmiş olacaktır.

Statik dengesizlik aşağıdaki şekilde(Şekil.1) de görülebileceği üzere disk biçiminde yani boy/çap oranı çok küçük olan sistemlerde karşımıza çıkmaktadır.

1jpg

Şekil.1 Statik dengesizliğin disk üzerinde gösterimi

Bu tür dengesizliklerin dengelenmesinde hassas işlenmiş destekler kullanılmaktadır. Bu desteklerin üzerine konulan rotorun hareketine göre dengeleyici kütlenin konumu belirlenmektedir.

2-3

Şekil.2 Statik dengeleme amaçlı kullanılan bazı destekler

1.2. Moment Dengesizliği

Şekil.3’de silindir şeklinde bir rotor görülmektedir. Burada iki adet dengesiz yük birbirine simetrik olarak yerleştirilmiş ve sisteme sabitlenmiştir. Bu iki yük, aynı düzlem üzerinde, rotor kütle merkezine yatay ve düşey eksende aynı mesafededir fakat pozisyonları arasında 180’lik açı mevcuttur. Bu durumda rotorun statik olarak dengede olduğu açıktır; kütle merkezinin yeri değişmemiş ve bir egsantriklik oluşmamıştır. Ancak, dönme sırasında oluşacak atalet kuvvetleri dönme ekseninin değişmesine sebep olacaktır. Dolayısı ile bir dengesizlik söz konusudur ve bu tür dengesizlikler moment dengesizliği olarak adlandırılmaktadır. Bu tür dengesizliğin giderilmesi iki düzlemde denge yüklerinin doğru pozisyonlarda ve miktarda yerleştirilmesiyle giderilebilmektedir.

Şekil.3 Moment Dengesizliği

1.3. Dinamik Dengesizlik

Genelde rotorlarda dengesiz yükler, statik ve moment dengesizliklerinin kombinasyonu olarak oluşurlar ve buna dinamik dengesizlik adı verilir. Aşağıdaki şekilde (Şekil.4) tipik bir dinamik dengesizlik görülmektedir. İki düzlemde farklı büyüklüklerde dengesiz yükler sabitlenmiştir. Bu dengesiz yüklerin giderilmesi, iyi bir titreşim ölçümü yaparak, iki düzlemde denge yüklerinin doğru pozisyonlarda ve miktarda yerleştirilmesiyle giderilir

4

Şekil.4 Dinamik Dengesizlik

 

Titreşim ve Dengesizlik

Dengesizlik dönen millerde en çok rastlanan hatalardan biridir. Dengesizliğin sebep verdiği titreşimler genellikle radial doğrultuda meydana gelmektedir.

Dengesizlik sistem üzerinde rotor devrine eşit devirde kuvvet dalgalanması yaratmaktadır. Yalnızca dengesizlik bulunan bir rotor sisteminin uygun yataklarından birinden alınan hız (Rotorun devrinegöre bu ivme veya genlik verisi de olabilir.) verilerinin FFT (Fast Fourier Transform)’si incelendiğinde rotor dönüş frekansında anlamlı büyüklükte bir hız verisi okunacaktır.

5

Şekil.5 Dengesizlik Örnek Frekans Spektrumu

Fakat frekans spektrumunda görülen her 1X (X: rotor frekansı veya rotor devri) dengesizliğe ait olmayabilir. Bu ayrıca hizasızlık, eğik rotor, kırık mil gibi çeşitli hatalar dolayısıyla da oluşmuş olabilir. Bu anlamda inceleme kontrollü ve dikkatli yapılmalı, rotorun geçmişi gözden geçirilmelidir.

Balans Alma, dengesiz yük, Dinamik Balans, Dinamik Dengeleme, Dinamik Dengesizlik, eğik rotor, egsantriklik, Hizalama, hizasızlık, hizasızlık alma, Moment Dengeleme, Moment Dengesizliği, Rotor Balansı, Rotor Dengeleme, Şaft Balansı, Şaft Dengeleme, Statik Dengeleme, Statik Dengesizlik, Titreşim ve Dengesizlik | Dengesizlik

Kaynak:Alıntı

 

PostHeaderIcon HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ:Endüstriyel balans, Makina Balansı, Türbin Balansı,Krank Balansı, Şaft Balansı, Kasnak Balansı, Volant Balansı, Pervane Balansı, Rotor Balansı, Fan Balansı,Otomotiv Torna Balansı, Zirai İlaçlar Torna Balansı, Treb Balansı, Dekovil Balansı, İzmir Balans, İzmir Balans, Sanayi Balans, Denge Balansı, Termik Santral Balansı,  Gemi Şaft Balansı, Gemi Pervane Balansı, Zeytinyağı Dekantörleri Balansı, Salça Makinaları Balansı, Çırçır Makineleri Balansı, Pamuk Makineleri Balansı, Tekstil makineleri Balansı, Kağıt Makineleri Balansı, Kömür İşletmeleri Balansı, Kömür Makineleri Balansı, Hava Kuvvetleri Yerinde Balans, Kara kuvvetleri Yerinde Balans Hizmetleri, Kömür Ocakları Makine Balans Hizmetleri, Endüstriyel Ağır Fan Balansı, Ağır Rotor Balansı, Ayna Balansı,  Jant Doğrultma, Kovan Doğrultma,  Kardan, Torna, Şaft, Balans, Cnc Torna, Torna İşleme, Cad-Cam, Karbur Freze, Torna Tezgahı Parçaları, Torna Tezgahı, Torna Tezgahında Diş Açma, Üniversal Tezgah,  Tornada Tornası,  Balans Ayarı,  Seperatör, Dik Balans, Dikey Balans, Torna ve Balans, Dengesizlik,  Elikoil İşçiliği, Bilgisayarlı bilimum balans işleri ,(merdane,dekondör, kasnak, fan,rotor,şaft,tambur,torna pres ve kaynak,jant dingil ve kazan doğrultma, Dengeleme, Dekantör Balansı, Kollektör balansı, Pompa Fanları, Titreşim Analizi ve Balans Raporu, Yerinde dinamik Balanssızlık Alınması,

HİZMETLERİMİZ:Endüstriyel balans, Makina Balansı, Türbin Balansı,Krank Balansı, Şaft Balansı, Kasnak Balansı, Volant Balansı, Pervane Balansı, Rotor Balansı, Fan Balansı,Otomotiv Torna Balansı, Zirai İlaçlar Torna Balansı, Treb Balansı, Dekovil Balansı, İzmir Balans, İzmir Balans, Sanayi Balans, Denge Balansı, Termik Santral Balansı,  Gemi Şaft Balansı, Gemi Pervane Balansı, Zeytinyağı Dekantörleri Balansı, Salça Makinaları Balansı, Çırçır Makineleri Balansı, Pamuk Makineleri Balansı, Tekstil makineleri Balansı, Kağıt Makineleri Balansı, Kömür İşletmeleri Balansı, Kömür Makineleri Balansı, Hava Kuvvetleri Yerinde Balans, Kara kuvvetleri Yerinde Balans Hizmetleri, Kömür Ocakları Makine Balans Hizmetleri, Endüstriyel Ağır Fan Balansı, Ağır Rotor Balansı, Ayna Balansı,  Jant Doğrultma, Kovan Doğrultma,  Kardan, Torna, Şaft, Balans, Cnc Torna, Torna İşleme, Cad-Cam, Karbur Freze, Torna Tezgahı Parçaları, Torna Tezgahı, Torna Tezgahında Diş Açma, Üniversal Tezgah,  Tornada Tornası,  Balans Ayarı,  Seperatör, Dik Balans, Dikey Balans, Torna ve Balans, Dengesizlik,  Elikoil İşçiliği, Bilgisayarlı bilimum balans işleri ,(merdane,dekondör, kasnak, fan,rotor,şaft,tambur,torna pres ve kaynak,jant dingil ve kazan doğrultma, Dengeleme, Dekantör Balansı, Kollektör balansı, Pompa Fanları, Titreşim Analizi ve Balans Raporu, Yerinde dinamik Balanssızlık Alınması,